КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

извършва хематологични, биохимични, хемостизиологични и имунологични изследвания. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен контрол. Клиничната лаборатотрия участва във всички системи за външен лабораторен контрол.

Кабинет

Име специалист

Работно време

Телефон

Клинична лаборатория

217

Д-р Адриана Житарска

Всеки ден

14:30-18:30

02 / 40 40 461